FACEBOOK PROFILE: Englishkidsfun ESL Blogspot FACEBOOK PAGE: English Kids Fun TWITTER: @englishkidsfun GOOGLE +: Englishkidsfun

Monday, 21 July 2014

Hello kids listenings

Listenings de paraules.
Listenings de palabras.
Words listenings.

Sunday, 13 July 2014

Countable and uncountable nouns

Explicació i exemples de noms contables i incontables.
Explicación y ejemplos de nombres contables e incontables.
Countable and uncountable nouns explanation and examples.

Friday, 11 July 2014

Singular and plural nouns

Explicació i exemples de noms singulars i plurals.
Explicación y ejemplos de nombres singulares y plurales.
Singular and plural nouns explanation and examples.

Wednesday, 9 July 2014

Common and propper nouns

Explicació i exemples de noms comuns i propis.
Explicación y ejemplos de nombres comunes y propios.
Common and propper nouns explanation and examples.

Giraffe karts

Concorda correctament el subjecte i el verb.
Concuerda correctamente el sujeto y el verbo.
Subject verb agreement.

Monday, 7 July 2014

Verb viper

Concorda correctament el subjecte i el verb.
Concuerda correctamente el sujeto y el verbo.
Subject verb agreement.

Tuesday, 24 June 2014

At the beach

Fitxa online sobre la platja.
Ficha online sobre la playa.
Beach online worksheet.

Sunday, 8 June 2014

Shopping online worksheet

Vocabulari i conversa en una tenda.
Vocabulario y conversación en una tienda.
Shopping vocabulary and conversation.

Friday, 6 June 2014

Means of transportation online worksheet

Fitxa online amb vocabulari dels mitjans de transport.
Ficha oral con vocabulario de los medios de transporte.
Means of transportation online worksheet.