FACEBOOK PROFILE: Englishkidsfun ESL Blogspot FACEBOOK PAGE: English Kids Fun TWITTER: @englishkidsfun GOOGLE +: Englishkidsfun

Monday, 28 October 2013

Halloween vocabulary

Aprén el vocabulari de Halloween.
Learn Halloween vocabulary.

Tuesday, 22 October 2013

Comparatives and superlatives

Practica els adjectius comparatius i superlatius amb aquesta activitat.
Practise comparatives and superlatives with this activity.

Monday, 21 October 2013

Balloon burst: numbers 11-20

Mira el dibuix, pots deletrajar la paraula? Explota els globus en l'ordre correcte.
Look at the picture, can you spell de word? Burst the balloons when they go past.

Sunday, 20 October 2013

Food

Aprén el nom del menjar amb Sammy i Eve.
Learn food vocabulary with Sammy and Eve.


Thursday, 17 October 2013

Clothing accessories

Conjunt d'activitats sobre els accessoris.
Set of activities about clothing accessories.

Accessories

Wednesday, 2 October 2013

Day or month?

Pinta les paraules per a classificar-les al grup correcte.
Paint the words to put them into the right group.

Tuesday, 1 October 2013

Comparatives

Fitxa online sobre els adjectius comparatius.
Comparatives online activity.